Usluge 2018-02-03T21:37:37+00:00

Savremeno poslovanje podrazumeva strateški pristup zahtevima kupaca u uslovima koje određuje tržište. Kako bi kompanije ostvarile maksimalne moguće rezultate neophodno je poslovanju pristupiti na način koji kombinuje stručne, realno primenljive i kreativne tehnike. Kvalitetan digitalni nastup početnu tačku pronalazi upravo u strateškoj postavci, bez koje je maksimiziranje rezultata nemoguće.

Strategija bez kreativnosti, jednako je nemoćna koliko i kreativnost bez strategije.

Cena izrade digitalne strategije se utvrđuje prema projektu u skladu sa njegovim obimom.

Marketing društvenih mreža firmama pruža mogućnost stvaranja trajnih veza sa kupcima i korisnicima, uz podizanje svesti o brendu i promociju proizvoda i usluga. Savremen digitalni nastup svake firme nezamisliv je bez Social Media Marketinga. Ono što varira u zavisnosti od osobina firme jeste tip društvenih mreža koje će se koristiti kao marketinški kanal.

Kreativnost je najiskreniji vid sopstvenog izražavanja uz osećaj za druge.

Cena Social Media Marketinga kreće od 250 € na mesečnom nivou uz procenat od 10% reklamnog budžeta za kreiranje plaćenih kampanja.

Search Engine Marketing trenutno predstavlja najefikasniji način tekstualnog oglašavanja gde se vaš oglas prikazuje visoko pozicionirano na Google pretraživaču, dok Display Advertising omogućava da vaši promo baneri stignu do prave ciljne grupe kroz različite digitalne kanale. Osim standardnog oglašavanja, preporučujemo korišćenje Retargeting tehnika koje su bazirane na korisnicima koji su visoko zainteresovani za proizvode ili usluge koje firma nudi. Retargeting je baziran na postupcima korisnika sajta, na osnovu kojih se procenjuje njihova zainteresovanost za kupovinu. Ukoliko je zainteresovanost velika, tim korisnicima se distribuiraju isti ili novi oglasi kako bi se motivisali da izvrše kupovinu.

Da bi vas čuli morate biti glasni, ali da bi vas slušali ne smete da vičete.

Cena Google & Display Advertising-a kreće od 200€ uz procenat od 10% reklamnog budžeta.

Na savremenom tržištu, od izuzetne važnosti je da firme budu tamo gde su njihovi kupci. Sopstvena mobilna aplikacija i savremen website učiniće vašu firmu konstantno dostupnom svim kupcima. Izrada modernog sajta ili aplikacije, osim vizuelnog kvaliteta, podrazumeva funkcionalnost i adekvatan sadržaj.

Kvalitet je uzaludan ako je nevidljiv.

Cena izrade website-a ili mobilne aplikacije se utvrđuje prema projektu.

Kvalitetna, strateška vizualizacija predmeta prodaje omogućava firmama lakše povezivanje sa ciljnom grupom na kreativan i jedinstven način. Prema svim ispitivanjima korisnici digitalnih medija u najvećem procentu najpre primete vizualne elemente nastupa, te je neophodno da oni budu najvećeg mogućeg kvaliteta.

Mozak shvata kvalitet, oči vide emociju.

Cena izrade fotografija, video snimaka i grafičkih rešenja za osnovne potrebe digitalnog nastupa su uračunate u cene usluga, dok se za posebne zahteve cena utvrđuje prema projektu.

Merljivost rezultata, odnosno mogućnost sakupljanja i obrade podataka o svim korisnicima koji su ostavrili interakciju sa firmom u digitalnom okruženju jedan je od najvažnijih elemenata koje je digitalni marketing doneo na tržište. Prikupljanje podataka i formiranje izveštaja bazirano je na detaljnom praćenju postupaka kupaca kroz interakciju sa firmom u digitalnom okruženju i služi pravilnom budućem postupanju, kao i evidenciji postignutih rezultata.

Uspeh podrazumeva poznavanje razloga neuspeha i njihovo prevazilaženje.

Analiza rezultata je sastavni deo svake usluge i nema posebnu cenu.

Povucite pravi potez

Kontaktirajte nas