Najčešće greške u Facebook oglašavanju – I deo

/, Social Media/Najčešće greške u Facebook oglašavanju – I deo

Najčešće greške u Facebook oglašavanju – I deo

Neko vreme nismo bili u mogućnosti da pišemo nove tekstove. Priliv projekata nam je oduzeo više vremena pa smo morali malo da pauziramo. Priliv projekata rezultat je većeg broja zahteva koje smo dobili poslednjih meseci, a kako to obično biva uz veći broj zahteva, dolazi i određeni procenat zanimljivih poziva. Tako smo naišli na razne predloge za saradnju među kojima se sve više ističe nejasnoća samog funkcionisanja Facebook oglašavanja, iako deluje da je ova tema već dobro poznata. Zato smo odlučili da objavimo dva teksta kroz koje ćemo pregledati najčešće greške u Facebook oglašavanju koje se dešavaju kod domaćih (balkanskih) biznisa.

U ovom tekstu ćemo se baviti Facebook oglašavanjem iz ugla korisnika, dakle onim delom oglašavanja kod kog korisnici (publika) stiču utisak o proizvodima, uslugama ili biznisu uopšte. Na ovaj potez smo se odlučili jer je kategorizacija grešaka u analizi vrlo važna, te ne bi bilo pametno da različite grupe grešaka analiziramo istovremeno. Hajde da počnemo:

Kako dolazi do greške i šta uraditi kada se desi?

Greška sama po sebi jeste najopasniji ali i najplodniji faktor svakog biznisa, odnosno svakog njegovog elementa. Kako je marketing sam po sebi posebna ekonomska grana, a digitalni marketing njegovo najmlađe dete, greške u digitalu su česte, normalne i čak poželjne, ali samo ako umemo da ih lociramo i pretočimo u iskustvo koje će nam u budućem delovanju pružiti potrebne rezultate.
Prvi i osnovni razlog nastanka greške u našoj oblasti jeste nedostatak iskustva ili informacija vezano za oblast u kojoj se nastupa. Ovakav uzrok nam prirodno nameće analizu kako bi se steklo iskustvo, ali da bismo došli do mogućnosti da nešto analiziramo, prvo to moramo testirati. Test se sprovodi uglavnom na osnovu dostupnih informacija o određenoj oblasti i iskustva iz slične/ih oblasti.

Da bi analiza bila kvalitetna, neophodno je redovno prikupljati podatke koji nam pretakanjem u informacije ukazuju da li je neki nastup dobar ili ne i kako je do toga došlo. Kada analizom pretočimo informacije u zaključke od vrednosti za nastavak nastupa, jasno možemo pronaći greške i razmisliti o njihovom uklanjanju.

Kada je u pitanju nastup na Facebooku, locirali smo po četiri osnovne greške u dve kategorije:

I kategorija greška se odnosi na greške koje oseća ili prepoznaje sam korisnik (pojedinac iz naše ciljne grupe) koji se susreće sa reklamom. Ovakve greške direktno utiču na negativne reakcije publike.
II kategorija grešaka podrazumeva greške tehničke prirode koje korisnik ne može da prepozna, ali utiču na loš rezultat kampanje. Ovakve greške često izazivaju veliku potrošnju budžeta bez dobrih rezultata.

U ovom tekstu se bavimo prvom kategorijom, iz koje smo izdvojili sledeće četiri greške kao najčešće:

I  Loš izbor tipa reklame

Kao što je već poznato Facebook nam je omogućio fin spektar različitih tipova reklama koje možemo koristiti u svojim kampanjama. Da se podsetimo – tipovi reklama na Facebooku vezani su za sve moguće tipove objava na ovoj društvenoj mreži, te na početku možemo birati između postojećih objava i reklama formiranih isklčivo za potrebe kampanje. U okviru ove dve kategorije imamo izbor između video reklame, fotografije/gifa/grafike, teksta, događaja, takozvane vrteške u koju možemo ubaciti više slika ili videa, formulara za prijave, linka sa vizuelnim elementima koji se automatski vuku sa odredišne stranice i tome slično.

Kako dolazi do greške?

U okviru izbora tipa reklame koju kreiramo, jako je bitno da razmišljamo i uvek u fokusu imamo cilj same kampanje, pa tako i finalne reklame. Koju poruku želimo da prenesemo? Na šta reaguje ciljna grupa kojoj se obraćamo? U kojoj meri samom reklamom možemo preneti poruku? I na samom kraju uvek treba da se zapitamo “Kojim tipom reklame možemo postići cilj?”. Ukoliko zanemarimo odgovore na navedena i slična piranja lako se može desiti da odaberemo pogrešan tip reklame za svoju kampanju.
Recimo, kod prodajne kampanje ne možemo očekivati željenu reakciju ljudi ukoliko smo kao reklamu postavili promotivni video koji traje duže nego što je publici potrebno da preduzme realnu akciju. Prostije rečeno, ne možemo od korisnika očekivati da kupi naš proizvod ako nismo zatražili njihovu povratnu reakciju u, za to, realnom periodu i ako smo izgubili njihovu pažnju. Prirodno se nameće da ovakve (duže) video materijale treba koristiti u kampanjama koje za cilj imaju podzianje svesti o brendu.

Naravno, uvek postoje izuzeci i dobro osmišljen duži promotivni spot koji sadrži poziv na akciju može biti uspešan, ali samo ako je urađena dobra procena i analiza korisničkog ponašanja. Samim tim, da bismo imali uspeha sa određenom reklamom, moramo da krenemo iz tačke u kojoj odgovaramo na pitanje “U kom obliku naša publika želi da vidi reklamu da bi preduzela akciju koju priželjkujemo?”

II Loš kvalitet vizuala

Kada odaberemo relano isplativ tip reklame, moramo da se pozabavimo njenim kvalitetom. Ono gde domaći preduzetnici i menadžeri često greše jeste skromno ulaganje u budžete za samu izradu reklama. Dakle, ukoliko osmislimo reklamu koja treba da se plasira kao fotografija, ne smemo sebi dozvoliti da ta fotografija bude nekvalitetna. Svakako prva asocijacija na kvalitet fotografije jeste “pikselaža”, međutim to nije jedini faktor na koji treba obratiti bažnju. Kada izrađujemo fotografiju za reklamu moramo da postavimo pitanje “Koja je tema reklame?”, a samim tim i “Koju poruku treba da prenesemo”. Odgovarajući na ova pitanja prirodno dolazimo do elemenata koje fotografija mora da sadrži. Pre svega, šta će se videti na fotografiji i kako će to biti uređeno (boje, oblici, senke..);  zatim koliko je fokus na prvom, a koliko na drugom planu fotografije; da li prilikom kadriranja treba ostaviti prostora za tekst, dizajn ili foto manipulaciju, kao i da li ovakvim sadržajem i rasporedom šaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku.

Kada su u pitanju elementi koje koristimo jako je bitno da vodimo računa o samom identitetu brenda, kako bi korisnicima bilo jasno o kom brendu je reč i kako bismo dodatno učvrstili poziciju brenda u njihovoj podsvesti.

III Previše teksta

Kada završimo sa izradom vizuala, moramo obratiti pažnju na prateći tekst. Društvene mreže same po sebi imaju prirodu brzog protoka informacija, tako da pravljenje reklama sa obimnim informacijama i obaveštenjima nije preporučljivo osim u posebnim situacijama (npr. krizni PR). Korisnik praktično želi da shvati sve u što kraćem roku, zato vizual treba da nosi glavnu poruku, dok prateći tekst treba samo da tu poruku na neki način potvrdi ili u malom procentu dopuni. Gomilanje rečenica sa istim značenjem, previše tagova i heštagova, postavljanje više od jednog pitanja i slično, može rezultirati konfuznim nastupom i zbunjivanjem ili zamaranjem korisnika. Zbunjen ili zamoren korisnik nikada neće preduzeti akciju koju želimo, a takođe neće podsvesno steći pozitivan utisak o brendu.
Zbog navedenog, trudite se da budete koncizni i jasni. Jedna rečenica je idealna, ali to ne znači da ukoliko imate potrebu da tekst proširite na nekoliko rečenica, to ne uradite. Prosto, ljudi ne vole ni nedorečenost, tako da je najbitnije da vam fokus bude na onome “koliko je dovoljno”. Nemojte preterivati sa suvišnim informacijama, ali nemojte ni oskudevati u bitnim. Balans je uvek najbolje rešenje.

IV Nema linkova

Suština digitalnog marketinga leži u linkovima. Linkovi nam pomažu da zadržimo korisnike na svojim platformama, kao i da prikupimo podatke o njima (pixeli, kolačići, pretplate…) što je jako bitno za razvoj dugoročnog odnosa sa ciljnom grupom.
Da bismo maksimalno iskoristili prednosti Facebook oglašavanja, neophodno je da pažljivo biramo destinacije na koje želimo da uputimo svoju publiku. Ukoliko je reklama vezana za određeni proizvod ili uslugu, naravno najbolje rešenje je da linkujemo ka informacijama o istim ili ka određenoj stranici koja je u fokusu prilikom neke akcije ili promocije.

Linkovi su izuzetno bitni jer nam pomažu da pratimo zainteresovanost publike da preduzme akciju počevši od Facebook analitike, pixela, preko Google analitike sa završetkom u bazama podataka iz kojih ćemo kasnije prikupljene infornacije koristiti za kreiranje novih kampanja, komunikaciju sa publikom i tome slično.
S druge strane, linkovi mogu izostati u kampanjama koje za cilj imaju podizanje svesti o brendu, ali samo ako tema reklame nema realnu destinaciju na vašoj digitalnoj adresi (sajtu. aplikaciji…), u svim ostalim slučajevima link je zapravo tačka iz koje kreće svaki naredni korak u komunikaciji između vašeg brenda i ciljne grupe.

Toliko za sada, u narednom tekstu ćete moći da čitate o greškama tehničke prirode koje korisnik ne može da prepozna, ali utiču na loš rezultat kampanje. Ukoliko vam se ovaj dopao ostavite svoj mejl i bićete obavešteni čim novi tekst bude objavljen. Do tada, mislite o svojim greškama, one su polazna tačka za velike rezultate.
Nikola Ristić

Primajte obaveštenja o novim tekstovima – klik ovde!

2018-11-01T13:55:43+00:00